O nás

Kto sme

Sme mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie VOTUM. Naša činnosť a životná orientácia vychádza z kresťanských princípov. Členmi a spolupracovníkmi združenia sú všetci, ktorí chcú žiť svoj život v otvorenosti a zodpovednosti voči sebe aj druhým.

Naším poslaním je

 • vzájomnou službou mať otvorené dvere pre všetkých ľudí hľadajúcich porozumenie a akceptáciu
 • vzdelávaním, výmenou skúseností a poradenstvom prispievať k zmene života ľudí a medziľudských vzťahov v komunite Devínska Nová Ves
 • podporovať a rozvíjať život detí a ľudí s postihnutím

Ciele

 • vytvorenie komunitného centra pre deti a dospelých
 • zlepšovanie kvality života detí s postihnutím, snaha o ich začlenenie do prirodzeného prostredia
 • životom v komunite učiť sa navzájom úcte k inakosti
 • poskytovanie poradenstva a podporovanie vzdelávania
 • rozvíjanie pilotných projektov na komunitnej úrovni

Z histórie

 • rok 1993 - iniciatíva ľudí s cieľom vytvoriť alternatívnu predškolskú výchovu - vznik združenia Veselá škôlka, služba druhému ako základný princíp našej činnosti
 • rok 1994 - nové podnety rodičov a priateľov (práca s mládežou, spoločné rodinné dovolenky, plesy)
 • rok 1995 - rozšírenie činnosti o vzdelávanie (prednášky, jazykové kurzy, výstavy, koncerty)
 • nový názov združenia: Votum
 • od roku 2000 - transformácia združenia, zameranie na deti a mladých ľudí s postihnutím
 • snaha vnímať a reagovať na meniace sa potreby ľudí z DNV
 • rok 2016 - sťahovanie do nových priestorov v dome RAFAEL v Petržalke

VOTUM

 • z lat. - zasľúbená vec, obeta, sľub-prianie, žiadosť, túžba