2 percentá

Združenie VOTUM je komunita mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú svoje záujmy a sny, ktorí chcú prežiť svoj život zmysluplne, rovnako ako bežní mladí ľudia, len potrebujú k tomu náležitú podporu a pomoc. Vo VOTUMe im túto potrebnú podporu zabezpečujeme, pripravujeme rôzne programy pre rozvoj ich samostatnosti a sebarealizáciu.

Ak je vám téma ľudí inak obdarených blízka a chcete pomôcť, môžete darovať 2% nášmu združeniu.

ĎAKUJEME!

Tlačivá pre zamestnancov si môžete stiahnuť tu:

Pripájame naše údaje
IČO príjemcu: 30806780
Názov príjemcu: Združenie VOTUM

Viac informácií o dvoch percentách môžte získať na:

Ďakujeme všetkým darcom za finančný príspevok - 2% z daní !

Aj vdaka Vašej čiastke sme mohli obohatiť život deťom a mladým ľuďom s postihnutím a podporiť tak ich rozvoj. (2% za rok 2011)

ďakujeme za 2% za rok 2012 - plagát

Vďaka Vašej ústretovosti sa mohlo 12 našich klientov - detí a mladých ľudí s postihnutím zúčastniť ozdravného pobytu v Chorvátsku a taktiež sme mohli zakúpiť štyri invalidné vozíky značky Exelle. (2% za rok 2010)

ďakujeme za 2% za rok 2010 - plagát