2 percentá

Ďakujeme, ak sa rozhodnete aj v tomto roku poukázať nášmu združeniu 2% z Vašich daní.

Tlačivá pre zamestnancov si môžete stiahnuť tu:

Viac informácií o dvoch percentách môžte získať na:

Ďakujeme všetkým darcom za finančný príspevok - 2% z daní !

Aj vdaka Vašej čiastke sme mohli obohatiť život deťom a mladým ľuďom s postihnutím a podporiť tak ich rozvoj. (2% za rok 2011)

ďakujeme za 2% za rok 2012 - plagát

Vďaka Vašej ústretovosti sa mohlo 12 našich klientov - detí a mladých ľudí s postihnutím zúčastniť ozdravného pobytu v Chorvátsku a taktiež sme mohli zakúpiť štyri invalidné vozíky značky Exelle. (2% za rok 2010)

ďakujeme za 2% za rok 2010 - plagát